Jdi na obsah Jdi na menu
 


Středisko

Aktualizováno dne: 6. listopadu 2017 

Chystáme se na sjezd do Prahy ve dnech 25.-26.listopadu. Přemýšlíme nad dárky pro 85 účastnic sjezdu. A propagační panely? Co takhle propagovat školu Morava?

Letošní rok je významným rokem 50.výročí založení Českého svazu žen. Měly bychom se předvést veřejnosti opravdu důstojně.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Po půlroční odmlce informujeme o aktivitách krajského střediska.

Naše krajská organizace je aktivním členem Krajské rady seniorů a dostává příspěvek na akce. Tak jsme vloni v září byly na Slavnostech chleba ve Slupi u Znojma (viz fotky ve Fotogalerii) a plánujeme další zájezd na červen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Od 1.ledna 2014 jsoou zapsány v rejstříku spolků celostátní organizace jako zapsaný spolek a všechny krajské organizace jako pobočné spolky. Všechny naše ZO v Jihomoravském kraji (26 aktivních ve třech okresech)  jsou rovněž pobočné spolky.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

V sobotu 14.června 2014  byl další Den pro nás - fotky viz Fotogalerie.

Sledujte celostátní dění v ženském hnutí - ČSŽ je součástí České ženské lobby, naše předsedkyně Jana Chržová je momentálně na půl roku její předsedkyní (vzpomínáte si na brněnský pokus o sestavení "genderplatformy asi před 5 lety?)
A taky se měníme z občanského sdružení na spolek. Může za to nový Občanský zákoník.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sobota 9.listopadu 2013, "Den pro nás"
Fotky najdete v galerii, zprávu o akci ve Zpravodaji 2/2013.
Ubývá nás, ubývá..

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sobota 6.dubna 2013, "Den pro nás".

Ve fotogalerii najdete pár fotografií z vydařeného setkání. - díky fotografko Dano Nepejchalová a další. Kromě zajímavých přednášek a činností přítomné členky schválily organizační změny - zanikla okresní organizace Brno-město, neboť počet jejich aktivních ZO klesl pod tři a počet členek  celkem pod deset..
Celá bývalá okresní organizce přejde jako základní organizace Morava pod okres Brno-venkov; přítomné členky ORŽ Brno-venkov kooptovaly Broňu Milinkovou do ORŽ, dokonce do funkce místopředsedkyně. No, je místní (žije v Brně) a je "po ruce" na podpisy...

přítomné ženy zaujala možnost zúčastnit se nejrůznějších workshopů v různých zemích Evropské unie - podmínkou jej jen a jen evropské občanství. Pozor! 31.srpna končí dosavadní hodsně volné podmínky účasti - podívejte se na podmínky sem: www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=508&  .

Najdete tu katalog nejrůznějších nabídek s termíny konání workshopu. Drobná překážka - znalost některého evropského jazyka, ale stačí základní znalosti.


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 Březen 2013:

V nejnovějším čísle Ženy třetího tisíciletí únor/číslo 7 najdete všechny materiály schválené na sjezdu, pár informací od předsedkyně Jany Chržové a taky sem byl vložen dotazník s všetečnými otázkami "z ústředí" "do terénu".

Prosím všechny členky, které Ž3T dostaly, aby dotazníky vyplnily a poslaly. Kdo nechce, nechť nevyplňuje jméno a další osobní údaje, jen odkaz na ZO, zato doporučuji do Doplňujících informací zadat věk. Můžete si dotazník taky stáhnout v různých formách na www.csz.cz/dotaznik/. 
Přispějeme k tomu, aby ČSŽ odpovídal našim představám o moderní ženské organizaci.  
                                                          Děkuje Milinková

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Listopad 2012 - sjezd v Praze, 24.-25.11.2012

Sjezdu se zúčastnila pětičlenná delegace - chyběla nám zástupkyně okresu Blansko, která účast odřekla z rodinných důvodů a ORŽ neměla dost času najít náhradnici.
Hromadné foto delegátek najdete ve Fotoalbu.
Na sjezdu byly schváleny dokumenty Stanovy a Programová orientace na léta 2013 až 2017.
Byla znovu zvolena předsedkyně Ústřední rady žen a tím celého svazu Mgr.Jana Chržová a nově do funkce místopředsedkyně Mgr.Margit Březnová.
Oběma srdečně gratulujeme!
Byly schváleny odvody z členksých příspěvků ve výši 50 Kč na rok.
Sledujte zde další vývoj zpráv.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Červen 2012:

Sobota 26.května,  Den pro nás.
Co budu vykládat, podívejte se na fotky, kde náladu celého příjemného dne zachytil náš fotoreportér pan Stanislav Olbricht. Určitě tam poznáte našeho hosta paní Gertu Mazalovou ze Sdružení na ochranu spotřebitelů. Zvládly jsme přitom i program krajské konference - no, na zprávě o činnosti přece není nic tajného, proč by ho nemohly slyšet i "nečlenky". Zpráva byla obrazová, k prezentaci jsme využily počítačovou učebnu - Margit obětavě nachystala techniku. (Zpráva je bohužel objemnější, než umožňují tyto estránky, takže sem nelze dát odkaz. Ale na vyžádání zašlu Leteckou poštou, dejte vědět.)
Slyšely jsme i zprávu o hospodaření - vedem si dobře i tady. A pak jsme ozkoušely vzorky kosmetiky "pro zralý věk", obhlédly nádobí jedné firmy a ochutnaly narychlo připravený dip, potěšily oko vystavenou bižuterií i výrobky bazárku.
Pak přišly ke cti šikovné ručičky - koukněte na fotky.
A prý zase někdy nashledanou na podobné vydařené akci!!

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Květen 2012:

proběhly zdárně všechny okresní konference, chystá se krajská konference v rámci setkání Den pro nás.. v plánovaném termínu v sobotu 26.5. - viz pozvánka.

"Den pro nás.." je pro všechny ženy!

Přijďte, vezměte kamarádky!

 

Březen 2012:

Termíny okresních konferencí:

Blansko: 21.4. nebo 5.5. vobecním domě Žďár

Brno-město a Brno-venkov: čtvrtek 19.4., 14 hodin, SOŠ Morava

Břeclav: 26.4. nebo 3.5. v budově OV KSČM Břeclav

Znojmo: 5.4. v obci Suchohrdly, Havranův dům

 


 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

Mezi naše nejzajímavější aktivity patřila realizace projektu "Ženy a informace z internetu", který skončil v roce 2006 a v jehož rámci bylo proškoleno 500 žen. Ženy získaly schopnost komunikovat pomocí moderních informačních technologií a využívat internet jak ve svých domácnostech, tak na veřejně přístupných internetových místech v jednotlivých lokalitách. Velkou výhodou tohoto projektu bylo, že lektoři s technikou ve většině případů dojížděli přímo za klientkami do míst jejich bydliště. Umožnili tak účast v projektu i ženám, které bydlí v místech se špatnou dopravní dostupností.

Získané dovednosti mohou ženy využívat nejen při hledání pracovního uplatnění – inzerce přes internet, následná komunikace, využívání stránek úřadů práce apod., ale i ve všech ostatních oblastech života.
V mnoha případech byly ženy motivovány k dalšímu vzdělávání v oblasti informačních technologií.
Další souběžně probíhající projekt byl zaměřen na zvyšování sebevědomí a podporu sociálních kompetencí a byl určen nezaměstnaným ženám. Projekt byl proveden formou šestidenního kurzu.

Další ženy využily poradenského a informačního centra zřízeného na krajském středisku žen v Brně.
Více na naší webovské stránce
www.csz.cz/projekty, také pod odkazem Projekty
Rozhodně za návštěvu stojí stránka
www.rovnesance.cz
o celostátním projektu MOPPS - "Model slaďování profesního a rodinného života" z let 2006 a 2007.

V tutéž dobu probíhal projekt  „Neohlížej se a něco dělej“, který byl financován z Evropských sociálních fondů a z rozpočtu ČR a který byl realizován i v kraji Ústeckém a Plzeňském. Chlubíme se - projekt vymyslela a realizovala Mgr.Margit Březnová s týmem spolupracovníků, ano, i mužů!
Byl adresován ženám ohroženým sociální exkluzí, ženám po mateřské dovolené, s malými dětmi, nezaměstnaným, ohroženým nezaměstnaností, v předdůchodovém věku či začínajícím podnikatelkám.
V průběhu 18 měsíců mohly ženy navštěvovat postupně 4 vzdělávací moduly zaměřené na práci s PC, podnikatelský seminář, nabídly jsme jim konzultace s odborníkem v oblasti kariérového poradenství a služby poradenského a informačního centra v každém z uvedených krajů.